en-USja-JPth-TH
หลักการทำงานของระบบ

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกและควบคุมการเปิดประตูที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) ข้อมูลการเข้าออกที่บันทึกด้วยเครื่องอ่านบัตรหรือลายนิ้วมือจะถูกส่งไปจัดเก็บที่เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พนักงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าออกงานของพนักงานในองค์กรผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ทั่วไปได้โดยสะดวกทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน (Android, iPad, iPhone) โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหรือซอฟต์แวร์ใดๆ

 

  ขั้นตอนการทำงาน
 1. พนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือบัตรประจำตัวที่เครื่องอ่านบัตร/ลายนิ้วมือ
 2. กรณีที่ใช้เป็นระบบเปิด/ปิดประตู (Access Control) ด้วยเครื่องอ่านบัตร/ลายนิ้วมือจะส่งสัญญาณไปเปิดล็อคประตูไฟฟ้า
 3. ข้อมูลรหัสพนักงาน เวลาที่เข้าหรือออกจะถูกส่งออกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
 4. ข้อมูลจะถูกบันทึกที่ฐานข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ
 5. กรณีที่เครื่องอ่านบัตร/ลายนิ้วมือไม่สามารถติดต่ออินเตอร์เน็ตได้เนื่องจากสายอินเตอร์เน็ตมีปัญหา เครื่องก็ยังสั่งเปิดประตูได้และจะทำการเก็บข้อมูลการสแกนไว้ในเครื่องและส่งข้อมูลที่ค้างอยู่ทั้งหมดไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทันทีที่ติดต่อได้
 6. พนักงานแต่ละคน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารเข้าใช้งานระบบเพื่อดูข้อมูลการเข้า-ออกงาน สรุปเวลาทำงาน ส่งใบลา อนุมัติคำขอลา และอื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เพียง Web Browser มาตรฐานทั่วไปบน PC, Notebook, Tablet หรือ Smartphone

 

 
 

Demo VDO (วีดิโอสาธิตการใช้งานระบบ)

 

FAQ:

  1) ถาม: จำเป็นต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไม่

  ตอบ: ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายใดๆเพราะเป็นระบบที่ทำงานผ่านระบบคลาวด์ ใช้เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์

  2) ถาม: จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานหรือไม่

  ตอบ: จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่ายภายใน (LAN) ที่ต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือไปยังเครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือ แต่ใช้ Application บนมือถือ (Mobile-TA) ในการลงเวลาทำงานก็ใช้การต่ออินเตอร์เน็ตบนมือถือ

  3) ถาม: ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์ได้จะใช้งานได้หรือไม่

  ตอบ: สามารถใช้ร่วมกับ Modem Router แบบ 3G/4G เพื่อต่ออินเตอร์เน็ตได้ในกรณีที่มีสัญญาณครอบคลุม

  4) ถาม: ถ้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถทำงานได้จะยังใช้ระบบได้หรือไม่

  ตอบ: สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกอย่าง รวมทั้งการสแกนลายนิ้วมือเข้าออก การควบคุมการเปิดปิดประตู เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะเก็บข้อมูลการสแกนเข้าออกไว้ในเครื่องจนกว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานได้และส่งข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดไปยังเครื่องแม่ข่ายทันที

  5) ถาม: สามารถเรียกดูข้อมูลของระบบบนอุปกรณ์ใดได้บ้าง

  ตอบ: สามารถใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านเว็บบราวเซอร์ทุกชนิด (IE,Chrome, Safari, Opera, Firefox) และบนโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนทุกยี่ห้อ (iPhone, iPad, Android, WindowsPhone)

  6) ถาม: สามารถใช้ควบคุมการเปิดปิดประตูได้หรือไม่

  ตอบ: สามารถใช้ในการควบคุมกลอนไฟฟ้า/แม่เหล็กได้หลากหลายรูปแบบโดยขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของประตู

  7) ถาม: ใช้กับเครื่องอ่านลายนิ้วมือที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่

  ตอบ: ไม่สามารถใช้กับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ/บัตรยี่ห้ออื่นได้เนื่องจากต้องมีการรับส่งข้อมูลกับเครื่องแม่ข่ายในรูปแบบเดียวกันกับที่กำหนดในระบบ Cloud-TA ได้เท่านั้น

  8) ถาม: สามารถเริ่มใช้งานจริงได้ภายในกี่วันหลังสมัครใช้บริการ

  ตอบ: สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์หลังสมัครใช้บริการ