en-USja-JPth-TH

Features

คุณสมบัติเด่นของระบบ

  • ระบบงานที่ให้บริการผ่านเว็บ (Web-based) บน Cloud
  • เข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย PC/Tablet/Smartphone
  • ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งระบบงาน
  • ไม่ต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
  • ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่ IT เพื่อดูแลระบบ
  • ควบคุมการปิด-เปิดประตูได้ (Access Control)
  • ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย สะดวก
  • Mobile-TA ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา ขอลาหยุดหรืออนุมัติการลา เพียงปลายนิ้วสัมผัส
  • มีหน้าจอบริการตัวเองให้พนักงานทุกคน (Employee self-service Web Portal)
  • รองรับผังองค์กรบริษัทไม่จำกัดจำนวนหน่วยงานหรือระดับชั้นหน่วยงาน
  • แสดงผลในรูปแบบปฏิทิน (Calendar) และออกรายงานสรุปการเข้างาน-ออกงานได้
  • ส่งใบลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาประเภทต่างๆ ขอทำงานล่วงเวลาและอนุมัติโดยหัวหน้างาน
  • แจ้งเตือนและแจ้งเพื่อทราบข้อมูลในระบบผ่ำน E-mail และ SMS ได้
  • ส่งออกข้อมูลการทำงานล่วงเวลาและมาสายให้ระบบ Payroll ในรูปแบบ Excel
  • แสดงข้อมูลการเข้างาน-ออกงานแบบ Real-time บนจอแสดงผลขนาดใหญ่ได้ (optional)
  • สามารถเลือกแสดงผลได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ (initial cost) จัดเก็บค่าบริการรายเดือนตามจำนวนพนักงาน
  • บริการช่วยเหลือผู้ใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน

Benefits

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน

การบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยบัตร Proximity, Smart Card, ลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านรวมทั้งการบันทึกภาพขณะอ่านบัตรจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถประมวลผลเวลาทำงาน การมาสาย การลา การทำงานล่วงเวลาของพนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน การป้อนข้อมูลผิดได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการขออนุญาติและอนุมัติการลา การทำงานล่วงเวลาแบบออนไลน์ ทำให้ลดความยุ่งยากของพนักงานและฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว มาพร้อมกับ Mobile Application

ติดตั้งง่ายเพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือและบัตรเข้ากับเครือข่ายภายใน (LAN) หรือต่อเข้ากับ ADSL Router โดยตรง และใช้งานซอฟต์แวร์ผ่าน Web Browser ทั่วไปทั้ง Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari บนอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet สามารถส่งคำขออนุมัติการลา การทำงานนอกสถานที่ได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะข้อมูลทั้งหมดที่รับส่งถูกเข้ารหัสด้วย SSL เพิ่มความสะดวกด้วย Mobile application บนมือถือ ที่สามารถ Download มาได้ทั้ง Windows store / App store / Google Play ใช้งานง่ายและรวดเร็ว  

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั่วถึงทั้งองค์กร

ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลเวลาเข้าออกของพนักงานในทีมในรูปแบบปฏิทิน กราฟสรุปเวลาทำงานและการมาสาย รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่ายโดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแยกตามแผนก พนักงานสามารถตรวจสอบเวลาทำงาน การมาสาย การทำล่วงเวลา ประวัติการลาหยุดและจำนวนวันลาหยุดที่เหลืออยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามแผนกบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานต่างๆได้โดยสะดวก

ส่งข้อความเตือนทางอีเมล์ (E-Mail) และ SMS

แจ้งเตือนคำขออนุมัติการลา การทำงานล่วงเวลา ทำงานนอกสถานที่ไปยังผู้บังคับบัญชาและแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอกลับไปยังผู้ขอผ่านทาง E-Mail และ/หรือ SMS ได้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลปลอดภัยมีความมั่นคงระบบสูง

หมดกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายโดยไม่มีภาระในการสำรองข้อมูล (Backup) เพราะข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Azure ในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ ที่มีความมั่นคงระบบสูงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนสูง

ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนพนักงานในองค์กร มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบริการดูแลรักษาระบบตลอดเวลา

Sample Screens


หน้าจอแรก (Home Screen)
แสดงปฏิทินเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานที่กำลังใช้งานระบบพร้อมโควต้าวันลาที่ใช้ไป

หน้าจอโควต้าวันลา (Check Vacation Quota)
แสดงจำนวนโควต้าวันลาแต่ละประเภทและจำนวนวันลาที่ใช้ไปแล้วในเดือนปัจจุบันและปีปัจจุบัน

หน้าจอตรวจสอบวันทำงานของลูกทีม (Check Working Time)
แสดงสถานะวันทำงานแต่ละวันของลูกทีมแต่ละคนทั้งเดือนในหน้าจอเดียว

หน้าจอกราฟวันลารายเดือน (Monthly Leave Chart)
แสดงกราฟจำนวนวันลารายเดือนของแต่ละแผนก
   
   
   

Mobile-TA SCREENS


หน้าจอเช็คอิน (Check-In)
แสดงเวลา เข้า - ออก พร้อมแผนที่ และถ่ายภาพสถานที่เพื่อยืนยันการทำงานได้

หน้าจอหลัก(Main Manu)
หน้าจอแสดง การทำรายการต่างๆ บนมือถือ สะดวกใช้งานง่าย

หน้าจอขออนุมัติการทำงานนอกสถานที่ (On-Site)
แสดงการขออนุมัติการทำงานนอกสถานที่ ระบุวันเวลา สถานที่ ด้วย click เดียว

หน้าจอแสดงการบันทึกเวลา เข้า-ออก (Calenda)
แสดงเวลา เข้า-ออก งานในรูปปฏิทิน  
   
   
   

Readers

PB7

PB7 Fingerprint & Card Reader
- 3,000 users, 60,000 transactions
- RFID Proximity Card (125kHz)
- 100 Mbps TCP/IP

 อ่านเพิ่มเติม...